Hvem Er Vi?

53 00 53 05

Gratis Befaring

Gratis Befaring

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Email Oss

Send Oss En Epost

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Hvem Er Vi?

Vi i Bergen Treservice er faglærte arborister med mer enn 20 års erfaring. Vi utfører alle former for treservice, inkludert trefelling, stubbefjerning, flishugging, trepleie, tomterydding, rotvelting og linjerydding.

Å felle et tre, fjerne en stubbe eller beskjære et tre kan ta tid og kan være krevende arbeid. Det er mulig du hverken har tid, lyst eller kapasitet til dette. Vi kan hjelpe deg med alt av treservice, slik at du kan spare tid og få arbeidet gjort på en profesjonell og effektiv måte. 👍

Vi har drevet med treservice i Bergen (og omegn) i mange år og er godt kjent med de fleste nabolag. I tillegg har vi full oversikt over gjeldende reguleringer og regler i Bergen, og vi vet derfor hva som kan og ikke kan gjøres ifølge regelverket. Med oss unngår du derfor problemer.  👍

Vi selger også lokal fyringsved av topp kvalitet.

Og i tillegg tilbyr vi vintertjenester som brøyting og salting av veier, fortau, parkeringsplasser, idrettsanlegg, fortau, etc.

Vi vil poengtere at vi alltid setter sikkerhet først.

Det er fordi vårt arbeid ofte vil være risikofyllt. For eksempel, å felle et tre vil normalt komme med noe risiko. Ofte vil et tre veie flere tonn, og hvis det skulle falle over en person, bygning eller liknende, så kan det potensielt medføre stor skade. I tillegg bruker vi også maskiner, motorsager, stubbefresere, tungt kjøretøy, etc. Disse kan også potensielt medføre stor skade hvis de ikke skulle bli brukt på en korrekt måte.

Vi setter derfor alltid sikkerhet først, og vi tar alle mulige forhåndsregler.

Vi vil derfor alltid har en plan for hvordan vi skal utføre hver enkelt arbeidsoppgave. Vi vil vurdere potensielle risikoer, omgivelser, bebyggelse i nærheten, tilstedeværende personell, etc. før vi starter arbeidet. Vi velger deretter hva vi mener er sikre arbeidsmetoder. 

Bergen Treservice velger sikre arbeidsmetoder

Alt av personell som utfører arbeid er forsikret med ansvarsforsikring.

Etter at sikkerheten er ivaretatt, så er kvalitet vår neste prioritet.

Vi gjør alltid vårt ytterste for å utføre våre oppdrag av topp kvalitet. Våre arbeidere er derfor faglærte og er meget erfarne, slik at de vet hvordan man leverer topp kvalitet. I tillegg vil alle kompliserte arbeidsoppgaver og oppdrag bli delt opp i mindre arbeidsoppgaver, der hver oppgave har sin egen fremgangsmåte og kvalitets-sjekk.

Hvorfor er kvalitet så viktig?

Vi vil at du som klient skal være super fornøyd med arbeidet vårt, og vi vil at du skal være glad du ansatte oss. Og da kontakter du oss kanskje også neste gang du trenger hjelp. 👍

Det gir også oss arbeids-tilfredsstillelse å kun levere tipp-topp kvalitet.

Sikkerhet og kvalitet er hovedprioritetene, men vi prøver også å utføre alle våre arbeidsoppgaver så effektivt som mulig. Fordi vi har lang erfaring og solid kompetanse, så vet vi normalt hvordan vi skal håndtere våre oppgaver. Vi kan derfor normalt sett utføre oppdrag raskt og effektivt.

Vi gjør også vårt ytterste for å være et miljøbevisst foretak. Vi har veldig stor respekt for omgivelsene rundt oss, og vi gjør vårt beste for å ivareta naturen og miljøet. Alt avfall blir resirkulert hvis det er mulig, og hvis ikke blir det deponert på en ansvarlig måte. Trær og annet organisk materiale blir ofte også deponert til lokale gårder, skoler og veldedige prosjekter som hjelper til med å bygge lekeplasser, friområder, og som bruker dette til kompost.

Hvorfor Velge Bergen Treservice

Hvorfor Velge Bergen Treservice?

Vi gir deg 100% tilfredsstillelse med jobben: Du betaler oss kun når jobben er fullført i samsvar med avtalt kontrakt

Vi utfører alle former for tre-tjenester

Vi har mer enn 20 års erfaring

Vi kommer på befaring helt gratis

Vi kan normalt starte arbeidet i løpet av et par dager, og vi fullfører jobben kjapt

Vi har generell ansvarsforsikring og alle teammedlemmer er ansvarsforsikret

Prisene våre er meget gunstige

Vi behandler din eiendom som den var vår egen 👍

Kontakt oss i dag så kommer vi og hjelper deg!

53 00 53 05

Gratis Befaring

Gratis Befaring

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Email Oss

Send Oss En Epost

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no