Pris Brøyting

53 00 53 05

Gratis Befaring

Gratis Befaring

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Email Oss

Send Oss En Epost

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Hvor Mye Koster Brøyting I Bergen?

Prisen for brøyting i Bergen vil avhenge av fire hovedfaktorer:

Arbeidsmengde: Jo større jobben er, jo høyere vil prisen vanligvis bli. 

Type oppdrag: Hvis vi brøyter en relativ rett og flat vei, så vil jobben normalt være enkel. Dette vil føre til reduserte kostnader. Hvis det allerede er utplassert brøytestikker, så vil det også gjøre oppdraget kjappere og rimeligere.

Bortkjøring av snø: Hvis snøen skal kjøres vekk, vil dette normalt øke kostnaden.

Enkeltjobb: En enkeltjobb vil være dyrere per brøyting enn en kontrakt der vi brøyter gitt visse forhold. Prisene under er for enkeltjobber.

Avhengig av disse faktorene, så vil dette være prisene for brøyting i Bergen:

Brøyting Pris
Vei opp til 250 meter Kr. 400 – 600
Vei 250 – 500 meter Kr. 600 – 800
Vei 500 – 750 meter Kr 800 – 1,000
Vei 750 – 1,000 meter Kr 1,000 – 1,200
Parkeringsplass 2,000 m2 Kr. 1,000 – 2,000
Parkeringsplass 5,000 m2 Kr. 3,000 – 4,000
Best pris snøbrøyting i Bergen

Men det er viktig å presisere at prisen vil bli gitt spesifikt for hvert oppdrag etter at vi har vurdert omfanget av jobben. Det er fordi hver jobb er unik. Prisen kan bli lavere eller høyere enn angitt, avhengig av de spesifikke omstendighetene. Derfor er prisene ovenfor ment som veiledende.

Vi kan gi deg et nøyaktig pristilbud på tre måter:

Hvis vi har god kjennskap til strekningen eller området som skal brøytes, så er prissettingen enkel.

Hvis vi ikke kjenner strekningen eller området, så kan du kan sende oss bilder og (eller) video av veien eller området du vil ha brøytet. I noen tilfeller vil dette gi oss nok informasjon til at vi kan gi deg et tilbud.

Eller vi kan komme på en gratis befaring for å vurdere jobben.

Etter at vi har forstått omfanget av oppdraget, vil vi gi deg et skriftlig pristilbud. Dette vil spesifisere kostnaden for å utføre jobben, arbeidet som skal gjøres, når det skal fullføres, og andre relevante detaljer.

Basert på denne informasjonen, kan du som kunde ta en velinformert avgjørelse om du vil at vi skal utføre jobben eller ikke. Om du ikke skulle være fornøyd med tilbudet, så er det ingen forpliktelse til å hyre oss.

Kontakt oss her, så avtaler vi en passende tid for en befaring. Denne befaringen er helt kostnadsfri og uforpliktende. 👍

53 00 53 05

Gratis Befaring

Gratis Befaring

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Email Oss

Send Oss En Epost

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Og – hvis du vil at vi skal brøyte mer enn én vei eller flere områder, vil vi også gi deg en kvantums rabatt. 👍

Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg med brøyting, hvordan vi gjør det, vårt fokus på sikkerhet (og mer), så finner du mer info på siden vår som er dedikert til brøyting i Bergen.

Du finner også mer informasjon om priser for brøyting i Bergen på vår Google side.