Pris Stubbefresing

53 00 53 05

Gratis Befaring

Gratis Befaring
Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Email Oss

Send Oss En Epost
Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Hvor Mye Koster Stubbefresing I Bergen?

Selv om fresing av en trestubbe er en rutinemessig oppgave, vil mengden arbeid og tilhørende kostnader avhenge av disse faktorene:

Størrelse på trestubben: Å fjerne en stor stubbe vil vanligvis være mer krevende enn å fjerne en liten en, og derfor normalt koste noe mer.

Tilgang til trestubben: Hvis ikke vi kan nå trestubben med maskinene våre, vil fjerningsprosessen kreve mer manuelt arbeid. Dette vil normalt øke kostnaden.

Alder på trestubben: En eldre stubbe vil normalt ha begynt å råtne. Derfor vil den vanligvis være mykere og derfor lettere å frese ned. Dette vil normalt redusere kostnaden noe.

Jordsmonn: Når vi freser ned en trestubbe, vil også noe av jorden rundt stubben komme inn i stubbefreseren. Hvis det er mye stein i jorden, kan det føre til mer slitasje på stubbefreseren. Dette kan føre til en noe høyere kostnad.

Tresort: For eksempel vil et tre som eik og bjørk være hardere enn furu. Det vil vanligvis kreves mer arbeid for å frese de hardere tresortene, og derfor muligens noe økt kostnad.

Røtter: Vi kan også fjerne de største røttene om du ønsker det. Dette vil medføre mer arbeid og noe økte kostnader.

Etterarbeid: Etter at vi har fjernet trestubben, fyller vi vanligvis hullet der stubben sto med fliser fra roten, med et lag av jord på toppen. Hvis du vil ha en annen fylling, eller annet etterabied, så kan det føre til en noe høyere kostnad.

Best Pris Stubbefresing I Bergen

Avhengig av disse faktorene kan prisen variere noe, men dette er våre veiledende priser for stubbefresing:

Diameter Kostnad
Opp til 20 cm Kr. 2,500
21 – 30 cm Kr. 3,000
31 – 40 cm Kr. 3,500
41 – 50 cm Kr. 4,000
51 – 60 cm Kr. 4,500
61 – 70 cm Kr. 5,000
71 – 80 cm Kr. 5,500
81 – 90 cm Kr. 6,000
91 – 100 cm Kr. 6,500
101 – 110 cm Kr. 7,000
111 – 120 cm Kr. 7,500

Og – hvis du vil at vi skal frese mer enn en stubbe, så vil vi også gi deg kvantums rabatt. 👍

Men det kan også være spesielle omstendigheter som kan påvirke prisen. Derfor er prisene ovenfor ment å være veiledende.

For at vi skal kunne gi deg en nøyaktig pris for stubbefjerningen, så trenger vi å komme på befaring for å se på stubben.

Etter at vi har kommet på befaring, kan vi gi deg en nøyaktig pris.

Kontakt oss her, så kommer vi på befaring. Dette er  helt kostnadsfritt for deg. 👍

53 00 53 05

Gratis Befaring

Gratis Befaring
Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Email Oss

Send Oss En Epost
Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Og skulle du være interessert i å lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg å frese en eller flere stubber, hvordan vi gjør det, vårt fokus på sikkerhet (og mer), så finner du mer informasjon her.

Og du finner mer informasjon om priser for stubbefresing i Bergen på vår Google side.