Pris Tomterydding

53 00 53 05

Gratis Befaring

Gratis Befaring

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Email Oss

Send Oss En Epost

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Hvor Mye Koster Tomterydding I Bergen?

Prisen for tomterydding vil hovedsakelig avhenge av fire faktorer:

Arbeidsmengden: Kostnaden vil hovedsakelig avhenge av arbeidsmengden. Jo mer arbeid det er, jo høyere vil normal kostnaden bli.

Type terreng: Hvis vi arbeider i flatt terreng så vil jobben normalt gå gaske kjapt. Men hvis terrenget er bratt og det er mye fjell og stein, så vil det være mer krevende og kostnaden vil normalt økes.

Deponering av avfall: Hvis store mengder avfall må deponeres, vil dette normalt øke kostnaden.

Spesialbehandling av avfall: Hvis det er avfall som må spesialbehandles, vil dette ha en innvirkning på prisen.

Avhengig av disse faktorene, så vil det normalt koste fra Kr. 250 til 400 per kvadratmeter å rydde en tomt i Bergen.

Beste Pris Tomterydding Bergen

Når det er sagt, så vil prisen bli gitt spesifikt for ditt oppdrag etter at vi har vurdert omfanget av jobben. Kostnaden kan være lavere eller høyere, alt avhengig av de enkelte omstendighetene.

For at vi skal gi deg en nøyaktig pris for tomteryddingen, så trenger vi å komme på befaring for å vurdere tomten du vil ha klarert.

Kontakt oss her, så kommer vi på befaring. Dette er helt kostnadsfritt for deg. 👍

53 00 53 05

Gratis Befaring

Gratis Befaring

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Email Oss

Send Oss En Epost

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Og skulle du være interessert i å lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg med tomterydding, hvordan vi gjør det, vårt fokus på sikkerhet (og mer), så finner du mer informasjon her.

Og du finner mer informasjon om priser for tomterydding i Bergen på vår Google side.