Stubbefresing

53 00 53 05

Gratis Befaring

Gratis Befaring

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Email Oss

Send Oss En Epost

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Stubbefresing I Bergen

Trenger du hjelp til å fjerne en trestubbe? Kontakt oss i dag – så kommer vi og hjelper deg!

Vi kan fjerne enhver trestubbe uansett treslag eller tilstand på stubben. Og vi kan fjerne en enkel trestubbe eller så mange du ønsker.

Vi gjør også jobben:

Trygt
Profesjonelt
Raskt
Og til den laveste prisen

Kontakt oss i dag så kommer vi på befaring for å se på stubben(e). Dette er helt gratis for deg. 👍

53 00 53 05

Gratis Befaring

Gratis Befaring

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Email Oss

Send Oss En Epost

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no
Billigst Stubbefresing I Bergen

Hvorfor Vil Du Fjerne En Trestubbe?

Etter at du har foretatt en trefelling, så vil kun trestubben stå igjen.

Da er spørsmålet:

Hva gjør du med trestubben? Vil du la den være? Eller vil du fjerne den?

Det er flere grunner til at du skulle ønske å fjerne trestubben. De følgende er noen av de vanligste:

Det kan se uryddig ut å ha en trestubbe i hagen eller bakgården.

Personer kan snuble i trestubben og falle over.

En trestubbe kan ha en negativ innvirkning på eiendomsverdien.

Kanskje kan plassen der trestubben står brukes til noe annet?

Røttene kan fortsette å gro selv om bare stubben er igjen. Røtter som gror kan potensielt skade vannledninger og eiendom.

En trestubbe vil ofte være en magnet for termitter, biller og maur. Disse kan senere spre seg til bygninger.

En trestubbe vil ofte også tiltrekke seg sopp og mugg. Dette kan også spre seg til bygninger og også potensielt være skadelig for mennesker og kjæledyr.

En trestubbe i plenen kan gjøre at hagearbeid og gressklipping blir mer tidkrevende.

Fjerning Av Trestubbe I Bergen

Hvis du trenger hjelp med å fjerne en eller flere trestubber, så er det bare å ta kontakt. Vi kan hjelpe deg!

Hvordan Kan Vi Hjelpe Deg Med Stubbefjerning I Bergen?

Hvis du kontakter oss og sier at du har en trestubbe du vil fjerne, så er det første vi gjør å komme på en befaring for å se på stubben. Denne befaringen er helt kostnadsfri for deg. Bare kontakt oss her, så finner vi et passende tidspunkt! 👍

53 00 53 05

Gratis Befaring

Gratis Befaring

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Email Oss

Send Oss En Epost

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Når vi kommer på befaring, vil vi inspisere trestubben (eller trestubbene) for å forstå hva som er den beste fremgangsmåten for å fjerne den (eller de).

Vi vil også gi deg et skriftlig tilbud. Dette vil fortelle deg hvor mye det vil koste å utføre jobben, hvor lang tid det vil ta, og alle andre detaljer du trenger skriftlig. 

Normalt kan vi starte arbeidet i løpet av et par dager.

Og hva skjer når stubben er fjernet?

Da er det et stort hull i bakken..

Det vi normalt gjør er å fylle hullet med flis fra roten. Og de ca. 1o siste centimetrene fyller vi med det materialet som er rundt der roten stod. Så hvis det for eksempel er plen rundt der roten var, så fyller vi de ca. 1o siste centimetrene med jord slik at nytt gress kan gro igjen. 👍

Men vi kan også fylle hullet med hvilket som helst materiale du skulle ønske. Fortell oss hva du ønsker så gjør vi akkurat slik du vil.

Vi vil også rydde opp i alt rusk, fliser, etc. før vi drar, og la eiendommen din være i tipp topp stand.

Vårt mål er å gjøre arbeidet så sikkert, profesjonelt, kjapt, og gunstig kostnadsmessig for deg som mulig. Vi vil at du skal bli super fornøyd, og vi vil også at du kontakter oss neste gang du trenger hjelp. 👍

Stubbefjerning I Bergen

Hvordan Fjerner Vi Trestubben Din?

Vi bruker normalt en maskin som kalles en stubbefreser når vi fjerner trestubber.

En stubbefreser gjør jobben kjapt og effektivt, og er som regel den beste måten å fjerne en stubbe på. Men avhengig av situasjonen, kan vi også bruke andre verktøy og metoder.

Hva er en stubbefreser?

Det er en maskin som har et roterende fresehjul (stålskive med skarpe tenner). Når fresehjulet presses ned mot stubben, vil trestubben bil freset til små trefliser.

Med en stubbefreser så kan vi enkelt fjerne en trestubbe, uansett om den bare er noen få centimeter i diameter, eller mer enn en meter.

Det vi vanligvis gjør er å frese trestubben ned til ca. 30 cm under bakkenivå. Hvis du ønsker at vi freser mer, så er det bare å si ifra. Vi kan også fjerne de største røttene om dette skulle være ønskelig.

Etter at stubben er freset vekk, fyller vi hullet etter trestubben med treflis og et topplag av jord eller annet materiale, og gjenskaper en flat og fin overflate.

Selv om vi bruker en kraftig maskin, så gjør vi vårt beste for å fjerne trestubben med minimal forstyrrelse av både jordsmonn og omgivelser. 👍

Rimelig Stubbefresing I Bergen

Hvor Mye Koster Stubbefresing I Bergen?

Prisen for fjerning av en trestubbe vil avhenge av mengden arbeid og tilhørende kostnader. Dette vil igjen bli bestemt av disse faktorene:

Størrelse på stubben: Det vil normalt kreve mer arbeid å fjerne en stor stubbe enn å fjerne en liten en.

Tilgang til trestubben: Hvis vi ikke har grei tilgang til stubben med våre maskiner, vil det kreve mer manuelt arbeid å fjerne den.

Alder på trestubben: En trestubbe som er gammel vil vanligvis ha begynt å råtne. Den vil derfor normalt være mykere og lettere å frese ned.

Jordsmonn: Når vi freser en trestubbe med en stubbefreser, vil også noe jord komme inn i stubbefreseren. Hvis det er mye stein i jorda, kan det sløve maskinen. Dette vil normalt føre til noe høyere kostnad.

Tresort: Tresorter som eik og bjørk er normalt hardere enn for eksempel furu. Derfor vil det normalt være noe mer krevende å frese eik eller bjørk, enn det vil være å frese furu.

Fjerning av røtter: Vil du at vi også skal fjerne de største røttene? Dette vil innebære mer arbeid enn om vi lar de være.

Etterarbeid: Vanligvis fyller vi hullet der stubben sto med fliser fra roten, og så legger vi et lag av jord på toppen. Hvis du ønsker annet type etterarbeid, kan dette koste noe mer.

Billig Stubbefresing I Bergen

Avhengig av disse faktorene kan prisen variere noe, men dette er våre veiledende priser for stubbefresing:

Diameter Kostnad
Opp til 20 cm Kr. 2,500
21 – 30 cm Kr. 3,000
31 – 40 cm Kr. 3,500
41 – 50 cm Kr. 4,000
51 – 60 cm Kr. 4,500
61 – 70 cm Kr. 5,000
71 – 80 cm Kr. 5,500
81 – 90 cm Kr. 6,000
91 – 100 cm Kr. 6,500
101 – 110 cm Kr. 7,000
111 – 120 cm Kr. 7,500

Og – hvis du ønsker at vi skal frese mer enn en trestubbe, så vil vi også gi deg kvantums rabatt. 👍

Etter at vi har kommet på befaring for å vurdere jobben, vil vi gi deg en nøyaktig kostnad. Ta kontakt med oss ​​her, så kommer vi og gir deg et prisforslag. Vår befaring er helt kostnadsfri for deg. 👍

53 00 53 05

Gratis Befaring

Gratis Befaring

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Email Oss

Send Oss En Epost

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Vi Setter Alltid Sikkerheten Først

Sikkerhet er vår hovedprioritet nummer en. Vi vil derfor alltid vurdere omgivelsene og nærliggende bebyggelse nøye før vi går i gang med stubbefresing.

Når vi fjerner en stubbe, benytter vi også sikre arbeidsmetoder. Og vi bruker maskiner og manuell kraft til å gjøre jobben mest mulig effektiv og sikker.

Dette gjør det mulig for oss å fjerne stubber forsiktig, og redusere enhver risiko og fare så mye som mulig.

Vi har ansvarsforsikring og personskadeforsikring for alle våre medarbeidere, og vi benytter  nødvendig sikkerhetsutstyr når vi er ute på oppdrag.

Vi har selv utviklet en plan for å adressere potensielle faremomenter knyttet til vår egen drift. Dessuten benytter vi oss av sikker jobbanalyse for å kartlegge risiko og ivareta sikkerheten på oppdrag vi utfører.

Du finner mer informasjon om stubbefresing i Bergen på vår Google side.