Tomterydding

53 00 53 05

Gratis Befaring

Gratis Befaring

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Email Oss

Send Oss En Epost

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Tomterydding I Bergen

Trenger du hjelp til å rydde en tomt for trær og vegetasjon? Kontakt oss i dag – så kommer vi og hjelper deg! 👍

Vi kan fjerne alt av trær, busker, vegetasjon, jord, avfall – uansett situasjon. 

Vi har mange års erfaring med tomterydding og kan ta på oss oppdrag for både private kunder, entreprenører og kommuner.

Ikke bare det, men..

Vi gjør jobben:

Trygt
Profesjonelt
Raskt
Og til den laveste prisen

Kontakt oss i dag så kommer vi på befaring for å gjøre en vurdering. Dette er helt kostnadsfritt for deg! 👍

53 00 53 05

Gratis Befaring

Gratis Befaring

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Email Oss

Send Oss En Epost

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no
Billigst Tomterydding I Bergen

Hva Er Grunnene For Å Rydde En Tomt?

Disse er tre av de vanligste grunnene til at våre klienter ønsker å rydde en tomt:

Klarere tomten for nybygg: Hvis du planlegger å konstruere en bygning på tomten, så er ofte første steg å klarere tomten for trær og vegetasjon.

Fjerne overvekst: Hvis du har en hage eller tomt som har blitt så overgrodd at den ikke lenger kan brukes, så må denne overveksten klareres før du igjen kan ta den i bruk.

Renovasjon: Hvis du har en tomt eller uteplass som du har lyst til å renovere, så er ofte det første trinnet å få klarert tomten for uønsket vegetasjon.

Rydde Tomt I Bergen

Hvordan Kan Vi Hjelpe Deg Med Tomterydding I Bergen?

Vi trenger først å kommer på befaring for å se på tomten du vil ha ryddet. Vår befaring er helt kostnadsfri for deg. Kontakt oss her, så avtaler vi et passende tidspunkt. 👍

53 00 53 05

Gratis Befaring

Gratis Befaring

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Email Oss

Send Oss En Epost

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Etter at vi har inspisert tomten og forstått omfanget av jobben, vil vi gi deg et skriftlig tilbud. Dette vil  informere deg om hvor mye det vil koste å gjøre jobben, hvor lang tid det vil ta å fullføre arbeidet, og alle andre detaljer du trenger skriftlig.

Vil vil også utarbeide en plan for selve tomteryddingen.

I denne planen vil vi foreslå hvilke trær som bør felles, hva som bør trimmes, hva som bør flyttes, etc.  Dette vil bli gjort i samråd med deg og dine ønsker for bruk av tomten. 

Etter at vi har en avtale på plass, kan vi normalt starte jobben i løpet av noen dager. Dette vil avhenge noe av hva slags maskineri vi trenger og hvor lang tid det tar å transportere dette.

Kjapp Tomterydding I Bergen

I tillegg til at vi rydder tomten for trær og vegetasjon, samler, fjerner og deponerer vi alt av avfall, inkludert trær, grener, blader, busker og generelt avfall.

Og når jobben er gjort, vil tomten din være klarert og klar for nest fase.

Vårt mål er å gjøre arbeidet så sikkert, profesjonelt, kjapt, og gunstig kostnadsmessig for deg som mulig. Vi vil at du skal bli super fornøyd, og vi vil også at du kontakter oss neste gang du trenger hjelp. 👍

Hvordan Utfører Vi En Tomterydding?

Som vi nevnte ovenfor, vil vi allerede ha laget en detaljert plan for hva vi skal gjøre, før vi setter i gang med jobben.

Denne planen kan for eksempel stipulere at noen trær skal beholdes som de er, at andre trær og busker skal beskjæres, at andre trær skal felles, og at annen vegetasjon skal fjernes.

Vi vil deretter utføre tomteryddingen i henhold til planen.

I planen kan vi ha avtalt at vi skal kutte trestokker opp i håndterlige stykker, til fyringsved, eller at vi skal flishugge så mye av trevirket som mulig. 

Profesjonell Tomterydding I Bergen

Det er sannsynlig at vi også har blitt enige om å fjerne alt av trestubber.

Alt trevirke og annet generelt avfall som ikke blir brukt på tomten på en eller annen måte, vil bli deponert på en mest mulig bærekraftig måte.

Når vi er ferdig med tomteryddingen, vil den være klar for nye formål.

Hvor Mye Koster Tomterydding I Bergen?

Prisen for tomterydding vil bli bestemt av visse faktorer. De følgende er de 4 viktigste faktorene:

Arbeidsmengden: Jo større jobben er, jo større vil kostnaden normal bli. Hvis for eksempel 100 trær skal felles, så vil dette påvirke kostnaden.

Type terreng: Når vi jobber i flatt terreng så går arbeidet vanligvis ganske kjapt. Men hvis terrenget er bratt og det er mye fjell og stein, så vil jobben være mer krevende og kostnaden vil normalt økes.

Deponering av avfall: Hvis store mengder avfall skal deponeres, vil dette normalt øke kostnaden.

Spesialbehandling av avfall: Hvis det er avfall som trenger spesiell behandling, vil dette normalt øke prisen.

Sikker Tomterydding I Bergen

Avhengig av disse faktorene, så vil dette normalt være kostnaden:

Prisen for tomterydding i Bergen vil normalt ligge mellom Kr. 250 til Kr. 400 per kvadratmeter.

Men det er viktig å presisere at prisen vil bli gitt spesifikt for hvert oppdrag etter at vi har vurdert omfanget av arbeidet. Kostnaden kan være lavere eller høyere, alt avhengig av de spesifikke omstendighetene.

For at vi skal kunne gi deg en nøyaktig kostnad for tomteryddingen, så trenger vi å komme på befaring for å vurdere omfanget av jobben.

Kontakt oss her, så kommer vi på befaring. Dette er helt kostnadsfritt for deg. 👍

53 00 53 05

Gratis Befaring

Gratis Befaring

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Email Oss

Send Oss En Epost

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Vi Setter Alltid Sikkerheten Først

Sikkerhet er vår hovedprioritet nummer en. Før vi går i gang med en tomterydding, vil vi alltid vurdere omgivelsene og nærliggende bebyggelse nøye.

Når vi rydder en tomt, benytter vi også sikre arbeidsmetoder. Dette gjør at vi kan rydde en tomt sikkert og forsvarlig, og derfor redusere risiko og fare så mye som mulig.

Våre arbeidere har ansvarsforsikring og personskadeforsikring, og benytter nødvendig sikkerhetsutstyr når de er på oppdrag.

Vi har selv utviklet en plan for å adressere potensielle faremomenter knyttet til vår egen drift. I tillegg benytter vi oss av sikker jobbanalyse for å kartlegge risiko og ivareta sikkerheten på de oppdrag vi utfører.

Du finner mer informasjon om tomterydding i Bergen på vår Google side.