Trefelling

53 00 53 05

Gratis Befaring

Gratis Befaring

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Email Oss

Send Oss En Epost

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Trefelling I Bergen

Trenger du hjelp med trefelling i Bergen? Kontakt oss i dag – så kommer vi og hjelper deg!

Vi skjønner at ikke alle har lyst til å felle et tre. Eller har tid til det. Eller har kapasitet til å gjøre det på en sikker og korrekt måte. Vi kan derfor gjøre jobben for deg. Og vi kan felle ett enkelt tre, eller så mange trær du ønsker.

Ikke bare det, men..

Vi gjør trefellingen:

Trygt
Profesjonelt
Raskt
Og til den laveste prisen

Kontakt oss i dag så kommer vi på befaring for å gi deg et konkret tilbud. Denne befaringen er helt kostnadsfri for deg! 👍

53 00 53 05

Gratis Befaring

Gratis Befaring

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Email Oss

Send Oss En Epost

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no
Billigst trefelling i Bergen

Årsaker For At Du Ønsker Å Felle Et Tre?

Det kan være flere årsaker til at du ønsker å felle et tre. Disse er noen av de vanligste:

Treet kan rett og slett ha blitt for stort

Det kan ha grodd for nærme bygning, uteplass, telefonlinjer, osv.

Treet kan være i dårlig forfatning og potensielt skade eiendom eller personer

Det kan være infisert av sopp eller insekter, eller være døende

Treet kan ha blitt skadet av kraftig vind, snøfall, eller liknende

Det kan være i veien for andre trær eller annen vegetasjon

Treet kan være i veien for nybygg eller renovasjon av uteplass

Det kan hindre utsikten din

Du vil kanskje plante et annet tre, busk eller hekk der treet står

Hvordan Felle Et Tre I Bergen

Hvordan Kan Vi Hjelpe Deg Med Trefelling I Bergen?

Det første vi gjør er å komme på befaring for å vurdere treet (eller trærne) du vil felle + omgivelsene. Dette er helt kostnadsfritt for deg. Kontakt oss her så avtaler vi dag og tidspunkt for befaring!

53 00 53 05

Gratis Befaring

Gratis Befaring

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Email Oss

Send Oss En Epost

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Etter at vi har vurdert treet (eller trærne) og har forstått hva du ønsker, vil vi gi deg et skriftlig tilbud. Dette vil fortelle deg hvor mye det vil koste å utføre jobben, hvor lang tid det vil ta, og alle andre detaljer du trenger skriftlig.

Normalt kan vi starte jobben i løpet av et par dager.

Vi vil også avtale eksakt omfang av jobben:

For eksempel, så kan vi felle treet og du kan gjøre resten selv.

Eller vi kan kutte treet og grenene i mindre seksjoner og du kan gjøre resten selv.

Vi kan også felle treet, kutte det opp, og ta med oss alt slik at bare stubben står igjen.

Fortell oss hva du ønsker, så gjør vi akkurat som du vil.

Før vi drar, vil vi også rydde opp alt av grener, rusk, osv., og forlate eiendommen din i tipp topp stand.

Vårt mål er å gjøre arbeidet så sikkert, profesjonelt, kjapt, og gunstig kostnadsmessig for deg som mulig. Vi vil at du skal bli super-fornøyd, og vi vil også at du kontakter oss neste gang du trenger hjelp. 👍

Rimeligst Trefelling i Bergen

Hvordan Utfører Vi Trefelling I Bergen? 

Vi utfører trefelling ved bruk av to forskjellige metoder: Rett trefelling eller seksjonsfelling. Hvilken metode vi vil anvende vil avhenge av den spesifikke situasjonen. La oss forstå begge metodene.

Rett Trefelling I Bergen

Rett trefelling er å kutte treet nær bunnen av stammen, og så la treet falle til bakken på en kontrollert måte.

Vi utfører en trett trefelling ved først å kutte hva som kalles et styreskår nær bunnen av treet. Vi lager dette styreskåret i den retningen vi vil at treet skal falle. Styreskåret vil normalt ha en vinkel på ca. 60-70 grader, og vi kutter det inn til ca. 1/4 av stammens tykkelse.

Det neste steget er å lage et horisontalt kutt fra den andre siden av stammen, nesten inn til styreskåret. Dette kuttet kalles hovedskåret. Vi passer på at vi ikke kutter helt inn til styreskåret, men lar det bli igjen 2-4 cm. Vi vil med andre ord nå ha kuttet gjennom hele stammen, minus disse 2-4 cm.

Vi kan nå på en kontrollert måte få treet til å falle i retning av styreskåret ved å hjelp av kiler, tau og slynger. 

Rett Trefelling I Bergen

Denne metoden gjør at treet ikke vil falle sideveis eller bakover, men i den retningen vi vil (som er retning av styreskåret).

Men, det er ikke alltid mulig å felle store trær ved bruk av rett trefelling i Bergen, fordi det ofte ikke er tilstrekkelig fri plass til at treet kan falle til bakken uten å skade bygninger eller omgivelser.

Når det ikke er nok ledig plass til å gjøre en rett trefelling, utfører vi en seksjonsfelling i stedet.

Seksjonsfelling Av Tre I Bergen

Seksjonsfelling (eller snittfelling) av et tre er å kutte treet opp i små seksjoner, og så senke disse kontrollert til bakken. 

Denne metoden for trefelling er normalt sett en mer komplisert måte å felle et tre på, og vil vanligvis også kreve noe lengre tid.

Hvordan gjøres en seksjonsfelling?

Det første vi normalt gjør er å kutte av alle grenene. Når bare stammen står igjen, vil neste steg være  å kutte av toppen av treet (den øverste seksjonen). Vi vil normalt gjøre dette sikker og kontrollert fra en lift. Denne seksjonen vil så bli trygt senket til bakken med vaier.

Når denne seksjonen er trygt nede på bakken, vil vi fortsette med å kutte den neste seksjonen og deretter senke denne til bakken. Vi fortsetter helt til hele treet er fjernet. 

Seksjonsfelling Av Tre I Bergen

På denne måten vil hele stammen bli kuttet i håndterbare seksjoner, den ene seksjonen etter den andre.

Denne metoden for trefelling gjør at vi kan felle et hvilket som helst tre, uansett hvor lite plass vi har tilgjengelig.

Hvor Mye Koster Det Å Felle Et Tre I Bergen?

Kostnaden for trefelling i Bergen vil normalt avhenge av disse fire hovedfaktorene:

Størrelsen på treet

Hvorvidt vi har grei tilgang til treet med maskiner og utstyr

Hvorvidt vi utfører en seksjonsfelling eller rett felling  

Hvorvidt vi lar treet bli liggende eller tar det med oss

5Avhengig av disse faktorene så vil de omtrentlige prisene for felling av et tre i Bergen være:

Trestørrelse Pris
Opptil 5 meter Kr. 1,000 – 4,000
5 – 10 meter  Kr. 1,500 – 7,000
10 – 15 meter Kr 2,500 – 9,000
15 – 20 meter Kr 4,000 – 11,000
20 – 25 meter Kr. 6,000 – 15,000
Over 25 meter Kr. 8,000 – 20,000
Hvor Mye Koster Det Å Felle Et Tre I Bergen

Men det kan også være andre faktorer som kan ha innvirkning på prisen. Derfor er prisene ovenfor ment å være veiledende.

For at vi skal kunne gi deg en presis kostnad for å utføre trefellingen, så er det nødvendig at vi kommer på befaring for å vurdere treet og omgivelsene.

Og – hvis du ønsker at vi skal felle mer enn ett tre, så vil vi også gi deg en kvantums rabatt. 👍

Kontakt oss her, så kommer vi på befaring. Dette er helt gratis for deg. 👍

53 00 53 05

Gratis Befaring

Gratis Befaring

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Email Oss

Send Oss En Epost

Eller email oss på post@bergentreservice.no
Eller email oss på post@bergentreservice.no

Vi Kan Også Fjerne Trestubben

Etter at trefellingen er utført, så vil trestubben stå igjen.

Spørsmålet er:

Ønsker du å ha stubben stående igjen? Eller vil du også kvitte deg med den?

Om du skulle ønske å også fjerne stubben, så kan vi hjelpe deg med det også. 👍

Vanligvis fjerner vi en trestubbe med en maskin som kalles en stubbefreser. Med denne maskinen kan vi frese opp stubben i små trefliser.

Kjappest Trefelling I Bergen

Når stubben er freset vekk vil det være igjen et hull i bakken der stubben stod.

Det vi normalt gjør er å fylle dette hullet med flis fra stubben. De ca. 1o siste centimeterne av hullet fyller vi med dekket som allerede er rundt der treet stod. Men om du ønsker et annet fyllingsmateriale, så bare si ifra så gjør vi akkurat som du vil.

Og før vi drar så tar vi med oss ​​alt rusk slik at det ser pent ut (med mindre du vil gjøre dette selv).

Du kan lese mer om hvordan vi utfører stubbefjerning her.

Og her finner du prisene våre for stubbefresing.

Vi Setter Alltid Sikkerhet Først

Sikkerhet er vår prioritet nummer en. Derfor vurderer vi alltid omgivelsene, treet og eventuelle faremomenter nøye før vi starter med trefellingen.

Vi benytter også sikre arbeidsmetoder når vi foretar en trefelling. For å gjøre jobben mest mulig effektiv og sikker, vil vi normalt ha en godt gjennomarbeidet plan for å kartlegge potensielle faremomenter ved trefellingen. I tillegg benytter vi oss av sikker jobbanalyse for å analysere risiko og ivareta sikkerheten på våre oppdrag.

Trygg Trefelling I Bergen

Dette gjør det mulig for oss å foreta trefelling på en korrekt og ansvarlig måte, og også redusere potensiell risiko og fare så mye som mulig.

Alle våre medarbeidere har ansvarsforsikring og personskadeforsikring, og benytter alltid sikkerhetsutstyr når de er ute på oppdrag.

Du finner mer informasjon om trefelling i Bergen på vår Google side.